РЕКЛАМА

ТАРИФА

за политическа и бизнес реклама

Пакетни цени:

  • Публикуване на банер 
  • Публикуване на информации от пресцентъра на политическата партия/коалиция със снимка – до 15 броя
  • Публикуване на 3 съобщение за събитие /покана/.

Цена на пакета: 1000 лв без ДДС

Единични публикации:

  • Цена на публикация (до 2 страници А4 на шрифт 14) 500 лв. без ДДС
  • Цена на публикация, изработена от екип на „ВяраНюз“- 700 лв. без ДДС.
  • Интервю (до 3 страници А4)  700 лв. без ДДС 
  • Публикуване на банер- 300 лв. без ДДС (до главата- 3000 лв. без ДДС)
  • Видео заснемане на събитие: 500 лв. без ДДС 

 

 

РЕКЛАМНА ТАРИФА 

 

Публикуване на рекламен банер:

цена за 1 ден-25  лв. без ДДС

15 дни 75 лв. без ДДС

30 дни 125 лв. лв. без ДДС 

За контакти: 087 635 6120, 0886 98 48 70, 0876 356 122

mail: viara_reklama@abv.bg

***

Редакцията не се ангажира с рецензии, отговори и връщане на читателски писма. За верността на съдържанието в авторски материали, рекламни текстове и читателски писма, които не изразяват официалната редакционна позиция, не носим отговорност.